پرتودانش

شرکت پرتو دانش همواره پاسخگو سوالات و مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری شما عزیزان می باشد .
همکاران پشتیبانی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ به صورت تلفنی پاسخگو سوالات شما می باشند و در خارج از زمان اداری شما می توانید از فرم زیر استفاده کنید و مشکلات فنی خود را بیان کنید .

پشتیبانی

پشتیبانی

درخواست پشتیبانی
نام(ضروری)
برای مثال N22001