عیدانه ۱۴۰۰ شرکت پرتو دانش

عیدانه 1400

فرصتی استثنایی برای شروع کسب و کار و تجهیز کلینیک 
ویژه روانپزشکان، روانشناسان، نورولوژیست ها و کار درمانگران
Neurofeedback, Biofeedback, tDCS, QEEG, EEG, Robot

لطفا نظر خود را درباره کارگاه با ما در میان بگذارید

*
*