logo

اثربخشی بیوفیدبک بر اضطراب دانش آموزان

اثر بخشی بیوفیدبک در کاهش اضطراب دانش آموزان

اضطراب

سازه اضطراب از گستره ترین مباحث تحقیقی است که تقریبا در همه انسان ها در طول زندگیشان به درجات مختلف بروز می کند و هر کس در زندگی خود حداقل یک بار این احساس را تجربه کرده است.
وجود اندک اضطراب در انسان هم طبیعی و هم لازم است ولی اگر از حد بگذرد و ادامه بیابد برای او مشکل ساز خواهد بود به طوری که با داشتن اطلاعات و مهارت قادر نخواهد بود امتیاز لازم را کسب کند  و تبدیل به اختلال اظطرابی می شود.اختلالات اظطرابی دارای ویژگی های بالینی اختصاصی می باشند اما تمام آن ها درون مایه مشترکی از استرس شدید و غیر منطقی و هراس دارند.
یکی از اختلالات اضطرابی که نگرانی های زیادی در حوزه آموزش،یادگیری و پیشرفت تحصیلی به وجود آورده است اضطراب امتحان است.اضطراب امتحان حالتی از اضطراب عمومی است که با پاسخ های هیجانی،جسمی،شناختی و رفتاری مرتبط با ترس از شکست همراه می باشد که با احساس ناخوشایند به هنگام آزمون رسمی و یا دیگر موقعیت های ارزیابی تجربه می شود.
اضطراب امتحان قوه ابتکار را نابود و استعداد و خلاقیت را فلج می سازد و دشمن نیروی اخلاقی است که در ذهن به وجود دارد.از علائم آن میتوان به تپش قلب ،بی قراری،خستگی،بی خوابی،تنگی نفس،اختلال در تمرکز و حافظه را نام برد.اضطراب ناشی از امتحانات مشکلی اساسی در دانشجویان دانشگاه است که میتواند منجر به مشکلات شدید روانی وعدم موفقیت در امتحان شود.
بسیاری از دانشجویان دانشگاه ها از اضطراب ناشی از امتحان رنج می برند و ارتباط معناداری بین علائم بدنی،ضربان قلب و فشار خون  با اضطراب ناشی از امتحان مشاهده شده است.

بیوفیدبک

یکی از برنامه های درمانی مهم برای کاهش اضطراب امتحان آرام سازی به همراه بیوفیدبک است پس یک روش درمانی است که برای بهبود سلامتی افراد توسط علائم بدنی شان در کنترل ویژگی های فیولوژی استفاده می شود.از ویژگی های مهم بیوفیدبک توانایی تشخیص علائم بدنی خود،آگاه شدن شخص از عملکرد بدنی و توانایی اصلاح سطوح نامناسب کارکرد بدنی می باشد.همچنین افزایش درک کارکرد های روانشناختی بدن است.
پژوهشگران بیوفیدبک نشان دادند که افراد قادرند کنترل ارادی چند کارکرد خودکار را بدون این که به عوامل شناختی نسبت داده شوند به دست گیرند.این کارکرد های خودکار عبارتند از تنش عضلانی،فشار خون،ضربان و ریتم قلب و تنفس.با آگاه شدن افراد از این کارکرد های خودکار،آنها قادر به افزایش درک واکنش های احشایی بدن خود در موقعیت های بحرانی همچون اضطراب می شوند.
بیوفیدبک موثر ترین روشی است که برای کنترل ذهن به کار میرود تا فرد تمام حالات روانی خود را تحت کنترل گیرد و غیر ارادی عصبی و مضطرب  نشود.تصورات و تخیلات الگو های ذهنی هستند که بر کنش و رفتار هر شخص اثر مستقیمی دارند و حالات روانی،شخصیت و حساسیت هر فرد را در بر میگیرد.قوی ترین قوای انسان قوه تخیل است زیرا بی وقفه و 24 ساعته حتی بدون حضور محرک کار میکند و آثار عمیقی در نگرش و تفکر و حالات روانی فرد دارد.
آرام سازی حالتی است که فرد آگاهانه به حالت ها و احساسات خود تسلط دارد و میتواند احساسات خود را عمیقا درک کند و آنها را تحت کنترل ارادی خود بگیرد.آرام سازی با ایجاد حالت های تنفسی دیافراگمی به مرجع کمک می شود تا بعد از حالت های تنش عضلانی و تجسم موقعیت های اضطراب زا توانایی بدن خود را بالا ببرد.در تمرینات پیشرفته آرام سازی توسط بیوفیدبک از تمرین کننده خواسته شده که با احساسات خود به دلخواه عمل کند.
یکی از روش های اساسی برای کاهش اضطراب امتحان روش تن آرامی توسط بیوفیدبک است. پژوهش ها نشان داده اند  که آموزش آرام سازی عضلانی به افراد برای مهار اضطراب امتحان بسیار کمک کننده است.آرام سازی پیشرونده عضلانی و تجسم ذهنی مثبت دو درمان مفید برای اضطراب امتحان است که اغلب به همراه یکدیگر به کار می روند و در کاهش اضطراب امتحان بسیار مفید است.
مطالعات دیگری به بررسی آموزش آرامسازی بر اضطراب مادران و همچنین به بررسی آرام سازی و آموزش روانی بر متغیر های مرتبط با استرس در دو گروه آزمایشی و کنترل انجام شد.نتایج همه این تحقیقات نشان داد که بعد از جلسات آموزش به روش آرام سازی باعث کاهش شدت اضطراب در گروه آزمایشی شده بود. ولی در گروه کنترل تغییری مشاهده نشده بود.همچنین علاوه بر آرام سازی عضلانی پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که با استفاده از تصویر سازی ذهنی می توانیم برخی تغییرات در بدن خود ایجاد کنیم که در مقابله با اضطراب امتحان انجام شد نتایج نشان داد که هیچ اختلاف معنی داری بین دو روش درمانی در کاهش اضطراب امتحان وجود ندارد گرچه هر دو روش به طور معناداری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان موثر بودند.
میزان اضطراب امتحان در افراد متفاوت نشان دهنده نگرش آنها نسبت به دانسته ها و آموخته های خود است که فرد را در مورد توانایی هایش دچار تردید میکند و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیت های امتحان و ارزیابی است.

به کمک نیاز دارید ؟

بخش فروش

به کمک نیاز دارید ؟

بخش پشتیبانی