logo

امواج مغزی حاوی خواب دیدن!

امواج مغزی

امروزه ثبت امواج مغزی یکی از اجزای جدایی ناپذیر در مطالعات حوزه علوم اعصاب است که به سختی می توان بدون توجه به آن در این مسیر گامی برداشت.

در سال 2020 دانشمندان دانشگاه برکلی – کالیفرنیا در طی تحقیقات خود دریافتند، بررسی امواج مغزی ثبت شده توسط الکتروانسالوگرام می تواند، به تعیین فعالیت پیش آگاهی در مغز بیماران به کما رفته کمک کند.

همانطور که می دانید ، هنگام دیدن رویا(خواب دیدن) ،مغز انسان فعالیتی همانند بیداری از خود نشان می دهد . امواج مغزی دریافتی از آن بطور کلی شبیه سیگنال های زمان انجام فعالیت است .

درواقع بدون اینکه اطلاعاتی از سطح هوشیاری فردا داشته باشیم نمی توانیم با استناد به نوار مغز تشخیص بیدار بودن یا خواب دیدن در فرد را بطور واضح انجام دهیم. بر همین اساس ، محققان با بررسی امواج مغزی و تمیز دادن آنها از یکدیگر توانستند سیگنالی خاص را از بین تمامی آنها  فیلتر کنند که کاملا متمایز از بقیه سیگنالها بوده و می تواند شاخص دیدن خواب (رویا) در فرد باشد.

تشخیص REM به وسیله EEG : 

قابلیت تشخیص خواب REM با استفاده از EEG به پزشکان این امکان را می دهد که در طول جراحی در اتاق عمل از وضعیت هوشیاری بیماران خود آگاهی کامل داشته باشند و بتوانند عمق بیهوشی را در هر لحطه به خوبی ارزیابی کنند.

فرکانس مغزی
یکی از پرسش های مهم این موضوع که یکی از زمینه هایی پژوهشی این محققان در آینده است که چه تفاوتی میان بیهوشی با استفاده ازداروی بیهوشی با بیهوشی ناشی از خواب عمیق طبیعی وجود دارد.

دانشمندان درحال بررسی روزانه امواج مغزی ثبت شده از بیماران کما هستند تا متوجه شوند این فرکانس ها در طول روز چه تغییراتی می کنند . با این روش احتمال خروج از کما را در آنها ارزیابی کنند.

(فردی را تصور کنید که در حالت خواب آلودگی(هوشیاری حداقلی) قرار دارد شما بصورت پرسش و پاسخ هیچ گاه نمی توانید تشخیص دهید در چه مرحله ایی از هوشیاری است! ولی با این روش شما در میابید که شخص در چه سطحی از هوشیاری قرار دارد.)

سوال اصلی این است که آیا این تحقیق می‌تواند به تشخیص بیماری‌های مرتبط با خواب و رویاها کمک کند؟

پاسخ بله است ، این تحقیق می‌تواند به تشخیص بیماری‌های مرتبط با خواب و رویاها کمک کند. به عنوان مثال، بیماری‌هایی مانند اختلال در خواب و بیداری، بیماری‌های مرتبط با رویا و بیماری‌هایی که با اختلال در فعالیت مغزی مرتبط هستند، می‌توانند با استفاده از تحلیل فعالیت الکتریکی مغز در طی خواب و رویاها تشخیص داده شوند.

با توجه به این تحقیق که برای نخستین بار موفق به اندازه‌گیری فعالیت مغزی در حین خواب REM شدند، می‌توان با دقت بیشتری بین رویاها و بیداری تمایز بیشتری داشت . در نتیجه می‌توان بهتر از فعالیت مغزی در طی خواب و رویاها درک کرد . از این دانش برای تشخیص بیماری‌های مرتبط با خواب و رویاها استفاده کرد. با ادامه تحقیقات در این زمینه، ممکن است بتوانیم به تشخیص دقیق‌تر و درمان بهتر برای بیماری‌های خواب و رویاها دست یابیم.

به کمک نیاز دارید ؟

بخش فروش

به کمک نیاز دارید ؟

بخش پشتیبانی