logo

تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای (TES)

تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای (TES)

تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای (TES)یک روش غیر تهاجمی تحریک مغز است که می تواند با اعمال جریان الکتریکی ضعیف به جمجمه،تغییرات موقتی در تحریک پذیری مواحی قشر مغز ایجاد کند.تمایل متخصصان به استفاده از TES به عنوان یک ابزار مکمل یا جایگزین برای درمان اختلالات روانپزشکی و عصب شناختی در دهه گذشته به طور قابل توجهی رشد کرده است.
این پژوهش به تبیین ماهیت تحریک الکتریکی مغز،دستگاه های تحریک کننده،تاریخچه آن،مکانیسم های فیزیولوژی زیر بنایی و کاربرد آن ها در درمان اختلالات روانپزشکی و عصب شناختی پرداخته است.همچنین نگاهی منسجم به اثرات آموزش شناختی همراه با TES در درمان بیماران روانپزشکی داشته است.
در زمینه اثر بخشی مداخله TES بر اختلالات خلقی،اضطراب ،اختلال نقض توجه-بیش فعالی،اوتیسم،اختلال وسواس فکری-عملی و اسکیزوفرنی،پژوهش هایی انجام شده است و نشان داده اند که این روش درمانی در بهبود عملکرد شناختی،تعدیل هیجانات منفی و کاهش علائم بیماری افراد موثر است.
بر این اساس در کنار روان درمانی و درمان پزشکی می توان از TES به عنوان یک درمان غیر تهاجمی برای کمک به بیماران مبتلا به مشکلات روانپزشکی استفاده نمود.
TES
به طور دقیق تر تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای TES یک تکنیک غیر تهاجمی تحریک مغز است که یک جریان الکتریکی ضعیف را از طریق پوست سر به مغز تحویل می دهد تا بر پردازش قشر زیرین،تاثیر بگذارد.
در طی دهه گذشته،تحقیقات زیادی بیان داشته اند که تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای می تواند یک ابزار موثر برای ارتقای کارکرد شناختی در عرصه های یادگیری زبان،حافظه فعال،توجه و محاسبات ذهنی باشد.اخیرا تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای را با سایر روش های ارتقای شناخت از جمله آموزش شناختی ترکیب کرده اند.
واژه تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای برای اشاره به پروتکل های گوناگون تحریک،بکار گرفته می شود.
انواع مد های مهم تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای عبارتند از:
1-تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای با جریان مستقیم( (TDCS
2-تحریک الکترکی فرا جمجمه ای با جریان متناوب(TACS)
3-تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای با جریان پالس(TPCS)
4-تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای با نویز تصادفی(TRNS)
تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای از طریق دو یا چند الکترود لاستیکی قرار گرفته بر روی پوست سر تحویل داده می شود و برای این منظور از یک ماده رسانا مانند ژل یا اسفنج آغشته به محلول نمک استفاده می شود.
الکترود ها به یک محرک دارای باتری وصل می شوند که برای تنظیم شدت جریان و طول مدت تحریک بکار گرفته می شود.محل یا محل های تحریک را می توان با استفاده از سیستم بین المللی جا گذاری الکتروانسفالوگرام تعیین کرد و نواحی مورد نظر را مشخص نمود و یا میتوان از مدل سازی میدان الکتریکی برای این کار بهره گرفت.
تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای از وضوح کانونی نسبتا ضعیفی برخوردار است و به طور معمول تحریک به چیزی فراتر از ناحیه هدف گیری شده می رسد.با این وجود بسیاری از مطالعات،الکترود فعال را بر روی ناحیه هدف قرار می دهند و الکترود برگشت را روی ناحیه مخالف (دگرسوی)واقع در بالای کاسه چشم یا جایی غیر از سر مانند شانه قرار می دهند .
برخی دستگاه های تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای ظرفیت اجرای آزمایشات کنترل شده با طرح دو سر کور را دارند که برای انواع دیگر تحریک های مغز دشوار می باشند.

به کمک نیاز دارید ؟

بخش فروش

به کمک نیاز دارید ؟

بخش پشتیبانی