logo

نحوه کار با منو‌ی رویدادها، کانال‌ها، User و Help در نرم افزار eProbe

کار با نرم افزار eProbe – رویدادها Event  :

مورد استفاده دکمه‌های رویداد وقتی است که می‌خواهید ثبتی در چندین شرایط مختلف (در این جا مثلاً در حالت EF, SR, LI, DR, EC ) داشته باشید، بدون اینکه نیاز باشد هر بار ثبت را متوقف کرده و وقفه‌ای بین ثبت‌ها رخ بدهد. در این حالت از دکمه‌ها برای شروع هر حالت استفاده می‌کنید و زمان شروع هر ثبت به صورت یک مارکر دارای نام بر روی ثبت مشخص می‌شود و در پنجره آنالیز نیز، مجزا آنالیز می‌گردد.

برای شروع هر حالت بر روی دکمه رویداد مدنظر کلیک کرده، بعد از دو دقیقه رویداد مورد نظر متوقف شده و رویداد بعدی آغاز خواهد شد.

مدت زمان هر رویداد دو دقیقه طول خواهد کشید، در صورت نیاز به خاتمه آن یا دوباره بر روی همان رویداد کلیک کرده و یا بر روی رویداد بعدی کلیک کنید، تا رویداد جاری خاتمه پیدا کند. شروع رویداد بعدی، خاتمه رویداد قبلی خواهد بود.

طول مدت هر رویداد نباید کمتر از ۴ ثانیه باشد وگرنه در آنالیز با Error مواجه خواهید شد.

کار با نرم افزار eProbe

در قسمت آنالیز شروع هر رویداد با یک ماکر رنگی به نام رویداد و پایان آن با مارکری با همان رنگ و کلمه End مشخص شده است. به عنوان مثال رویداد با EF شروع و End پایان یافته است.

 

کار با نرم افزار eProbe ، کانال‌ها Channel:

تعداد کانال‌های دستگاه در این قسمت قابل مشاهده است.

می توان هر کانال را به یکی از نقاط ۱۹ گانه سیستم جایگذاری الکترود ۱۰-۲۰ اختصاص داد.

کار با نرم افزار eProbe

 

توجه:


تعداد کانال‌های نشان داده شده در منو‌ی Device به تعداد کانال‌های آخرین دستگاه متصل شده به نرم‌افزار که با آن ثبت گرفته شده بستگی دارد.

برای شناسایی کانال‌های دستگاه فعلی که به نرم‌افزار متصل است، یک بار دکمه Play را از نوار وضعیت انتخاب کنید. تا دستگاه شروع به گرفتن سیگنال کنید بعد از Stop تعداد کانال‌های دستگاه در قسمت Channel منو‌ی Device مشخص خواهد شد.

کار با نرم افزار eProbe

 

منو‌ی Users :

بعد از تنظیمات دستگاه و قبل از ثبت، نیاز هست که از طریق منو‌ی User مراجعان را در پایگاه داده‌ها، وارد کنیم.

منو‌ی کاربر، برای اضافه کردن تکنسین و بیماران و درست کردن پایگاه داده مورد استفاده قرار می گیرد.

برای ثبت داده ابتدا باید برای فرد مراجع، پرونده بیمار تعریف شود و سپس ثبت انجام بگیرد.

قبل از اضافه نمودن مراجع باید تکنسین مربوطه اضافه گردد و یا از لیست موجود، انتخاب گردد.

وارد کردن کد ملی ۱۰ رقمی برای افزودن بیمار الزامی ست.

 

آشنایی با دستگاه بیوفیدبک عضله

کار با نرم افزار eProbe

 

کار با نرم افزار eProbe ، منو‌ی Help :

منو‌ی Help شامل اطلاعاتی مانند نسخه نرم افزار شماره سریال فعال سازی (eProbe Serial Number) است.

کد فعال سازی دریافت شده از شرکت پرتو دانش در قسمت Product Key وارد می‌شود.

و در قسمت Tools گزینه eLife باید انتخاب شود.

آشنایی با نرم افزار eProbe

به کمک نیاز دارید ؟

بخش فروش

به کمک نیاز دارید ؟

بخش پشتیبانی