logo

حذف نرم افزار eProbe

حذف نرم افزار eProbe
برای Uninstall کردن برنامه در صورت نیاز به پروتکل‌ها و فایل‌های ثبت، ابتدا وارد مسیر زیر شده و از فولدرهای DataBase و Protocol و RecordingFiles کپی بگیرید و در جای دیگری پشتیبان تهیه کنید.

C:\RubyMind\eProbe

 

سپس وارد کنترل پنل کامپیوتر شوید و گزینه Programs and Features را انتخاب کنید.

حذف نرم افزار eProbe

Control Panel\All Control Panel Items\Programs and Features

 

حذف نرم افزار ePobe

برای حذف نرم افزار eProbe ،نرم افزار eProbe ۷.۹۹ را از لیست نرم افزارها انتخاب کنید و بر روی دکمه Uninstall کلیک کنید، تا مراحل حذف برنامه شروع شود.

 

نرم افزار eProbe ۷.۹۹ را از لیست نرم افزارها انتخاب کنید و بر روی دکمه Uninstall کلیک کنید، تا مراحل حذف برنامه شروع شود.

 

بر روی دکمه Yes کلیک کنید.

پاک کردن فایل‌های نصب نرم افزار از دیسک شروع می‌شود و بعد از پایان یافتن حذف برنامه تمام می‌شود.

به کمک نیاز دارید ؟

بخش فروش

به کمک نیاز دارید ؟

بخش پشتیبانی