logo

خشم چیست؟مهار و کنترل خشم

تعریف خشم

خشم به رفتار هایی منجر می شود که خسارت فراوانی به بار می آورد.مدیریت خشم به فرد کمک می کند تا یاد بگیرد که چه طور خونسرد باشد واحساس منفی قبل از شروع خشم را مهار کند.

نگاهی دیگر به خشم

هیجان ها پدیده های ذهنی زیستی هدفمند و اجتماعی هستند.پدیده هایی فطری که در افراد مختلف در شرایط یکسانی بروز می کنند و تاثیرپذیری زیادی از شرایط فرهنگی و یادگیری ندارند و پاسخ های فیزیولوژی مشخصی را فرا می خوانند.
یکی از هیجان هایی که در زندگی همه افراد نقش مهم و موثری دارد،هیجان خشم است.

 

خشم نوعی از هیجان است که اغلب بر اثر واکنش شخص نسبت به رفتار های نامناسب دیگران بروز می کند.

 

خشم ممکن است ناشی از عوامل درونی مثل افکار و عقاید غیر منطقی،توقعات نابجا و احساس ناکامی و یا عوامل بیرونی مثل خیانت در امانت،مورد بی اعتنایی قرار گرفتن،ملاحظه نکردن دیگران،مورد توهین و تجاوز واقع شدن باشد.

 

زمانی که اعتماد به نفس و تمامیت فردی مورد تهاجم قرار می گیرد پاسخ طبیعی خشم اتفاق می افتد.این احساس عاطفی ناراحت کننده از آزردگی خفیف تا خشم شدید در نوسان می باشد.

 

خشم به صورت پرخاشگری فیزیکی و کلامی،خصومت،مخالفت،انتقاد،احساس رنجش،بار ها درباره چیزی حرف زدن،دوری و اجتناب از مسائل و افراد ابراز می شود.گرچه خشم هیجان طبیعی و گاه مفید است،اما خطرهایی نیز به همراه دارد.وقتی خشم خارج از کنترل و مخرب باشد می تواند به مشکلاتی در کار،روابط بین فردی و کیفیت زندگی منجر شود.

 

آثار زیان بار خشم هم متوجه درون شخص و هم متوجه بیرون اوست.ناتوانی در مدیریت خشم،افزون بر ناراحتی شخصی،اختلال در سلامت عمومی و روابط میان فردی،ناسازگاری و پیامد های زیان بار رفتار پرخاشگرانه را در پی دارد.
anger
خشم یک نگرانی عمده برای جامعه محسوب می شود،زیرا در بسیاری از موارد به رفتار هایی منجر می شود که خسارت فراوانی به اقتصاد کشور تحمیل می کند.برای مثال رفتار های ضد اجتماعی و تهاجمی از تبعات و پیامد های خشم می باشد.

 

همچنین خشم با شدت افسردگی،مصرف کوکائین،الکل و اقدام به خودکشی همبستگی دارد.امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمرهو مقتضیات آن آسیب پذیر تر نموده است.

 

پژوهش های بی شماری نشان داده اند که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی و عاطفی ریشه های اجتماعی دارند.جهت غلبه بر مشکلات فردی اجتماعی بایستی توانایی های افراد را افزایش داد.مهارت های زندگی یعنی ایجاد روابط بین فردی مناسب و موثر برای انجام مسئولیت های اجتماعی،انجام تصمیم گیری های صحیح،حل تعارض ها و کشمکش ها بدون توسل به اعمالی که خود و دیگران صدمه می زنند.

مدیریت خشم یا کنترل خشم

مدیریت خشم و کنترل خشم یکی از مباحثی است که مدت هاست در حوزه روان شناسی مطرح شده است.مدیریت خشم در واقع به فرد کمک می کند تا یاد بگیرد چه طور خونسرد باشد واحساس منفی قبل از شروع خشم را مهار کند و تحت کنترل بگیرد.

 

مهارت مدیریت خشم می تواند بسیاری از ناهنجاری ها و اتفاقات بد و شوم اجتماع را کاهش دهد.از این جهت لازم است برای بهبود تعلیم و تربیت و همچنین راهنمایی و کمک به افراد جامعه این مهارت ها بررسی و آموزش داده شود.

 

مهارت های کنترل خشم ،مهارت هایی است که کلینکه در سال 1998،برای مقابله با خشم معرفی می کند و شامل استفاده از نظام های حمایت های اجتماعی،مهارت های مسئله گشایی،مهارت های خود آرام سازی،مهارت های حفظ تسلط درونی،استفاده از مهارت های شوخ طبعی،مهارت های صحبت کردن و گفتگوی موثر،مهارت های گوش دادن و بیان صریح احساسات خود می باشد.

 

دانشجویان و دانش آموزان سرمایه های عظیم و از اقشار مهم جامعه به حساب می آیند،همچنین دانشجویان در سنی هستند که شیوع خشم و هیجانات در آن ها زیاد می باشد.مهارت های کنترل خشم در این افراد می تواند در پیشرفت تحصیلی و ایجاد ارتباط بهتر و مناسب تر در خانواده و اجتماع موثر باشد و آنها را در به دست آوردن راهبرد مناسب برای زندگی یاری کند.

به کمک نیاز دارید ؟

بخش فروش

به کمک نیاز دارید ؟

بخش پشتیبانی