logo

۶ گام در ارزیابی و تشخیص امواج مغزی

ارزیابی و تشخیص امواج مغزی

در مطلب الکترود گذاری با ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ۱۰-۲۰ با نحوه الکترود گذاری در دستگاه الکتروانسفالوگرافی آشنا شدید و در مطلب قبل نیز به فرایند درمان، نکات کلینیکی و احتیاط آن پرداختیم. در این مطلب در ۶ گام به چگونگی ارزیابی و تشخیص امواج مغزی می پردازیم.

 

۶ گام در ارزیابی و تشخیص امواج مغزی

قبل از هر چیز در نظر داشته باشید ثبت از نقاط ۱ و ۲ و ۳ که در ذیل توضیح داده می‌شود اجباری است و ثبت از نقاط ۴ و ۵ و ۶ در صورتی که تصویر واضحی نداشته باشیم انجام می‌دهیم.

 

۱) گام اول در تشخیص امواج مغزی :

 

از راس و قله سر شروع می‌کنیم. Cz نقطه معیار است. این اولین نشان شماست. برای ارزیابی کیفیت انسداد آلفا داده‌ها را با چشم باز و بسته به دست آورید. توزیع امواج برای نسبت بالای تتا به بتا یا برعکس، نقطه Cz را به طور دقیق بررسی کنید.

 

۲)گام اول در تشخیص امواج مغزی :

 

ثبت‌های خلفی و قدامی که همزمان و به ترتیب در pz و Fz بگیرید. امواج تند در قسمت قدامی و امواج کند در قسمت خلفی امواج آهسته غالب است.

دامنه آلفا در نقطه Pz و با چشمان بسته باید بیشتر از دامنه سایر امواج باشد. کندی لوب پیشانی معمولاً با افسردگی و اختلال نقص توجه ADD همراه است.

در حالی که امواج غالب تند در قسمت خلفی به بی‌خوابی، اضطراب، اختلال وسواس فکری عملی OCD مرتبط است.

 

آشنایی با محصولات شرکت پرتو دانش

 

۳) گام اول در تشخیص امواج مغزی :

ثبت همزمان دو نیمکره متقابل در بین نواحی T3 / C3 و T4 / C4 با چشمان باز دامنه تتای بهنجار شبیه به آلفا است. دامنه آلفای بهنجار با چشمان بسته بیشتر از دامنه تتا است.

معمولاً دامنه بتا در نیمکره چپ بالاتر است. در حالی که دامنه‌های آلفا بهنجار در دو طرف با هم برابراست و یا در نیمکره راست بیشتر است.

به مراجع یادآوری شود که فک خود را شل و بدون انقباض نگهدارد. عدم قرینگی و توزیع نابهنجار امواج به راحتی قابل ارزیابی است. در غیر این صورت انجام مراحل ۴ تا ۶ الزامی است.

عدم قرینگی قدامی و خلفی رایج است. به یاد داشته باشید که داده‌ها باید دقیق باشد. هر ثبتی که مشکوک به آرتیفکت بالا است را تکرار کنید. تا این مرحله ارزیابی  حداقل ۳۰ تا ۴۰ دقیقه زمان صرف کنید.

 

۴) گام چهارم در تشخیص امواج مغزی :

سایر ثبت‌های متقابل نیز مهم است. مقایسه F3 / F7 با F4 / F8 اغلب عدم قرینگی آلفا و بتا را نشان می‌دهد. اگر بتنی طرف راست به طور معنا داری بیشتر از بتنی چپ باشد، مراجع احتمالاً دارای اضطراب، استرس یا شرایطی مثل دندان‌قروچه می‌باشد. اگر آلفای چپ به طور معنا داری بالاتر از آلفای راست باشد مراجع احتمالاً دارای افسردگی یا ADD است.

 

۵) گام پنجم در تشخیص امواج مغزی :

در نهایت T5 / P3 را با T6 / P4 مقایسه کنید. عدم قرینگی امواج آهسته و سریع ممکن است، در اختلال ریاضی، اختلالات یادگیری یا پردازش فضایی ضعیف دیده شود.

نیمکره چپ خلفی در باز شناسی کلمات نقش دارد. در حالی که نیمکره راست خلفی برای بازشناسی چهره است. فرکانس غالب مغزی را بررسی کنید (ریتم غالب خلفی نیز نامیده می‌شود).

مراجعان بزرگسال با رکود مهارت‌های شناختی وابسته به سن و افسردگی اغلب فرکانس آلفای غالب زیر ۱۰ هرتز دارند. علاوه بر این فرکانس موج غالب مغزی در دو نیمکره باید نسبتاً مساوی باشد در غیر این صورت به پردازش شناختی ضعیف باید مشکوک شد.

۶)گام ششم در تشخیص امواج مغزی :

این آخرین مرحله ارزیابی است. Fpz و Oz را برای مطالعه کندی EEG بررسی کنید. هر زمان که داده‌ها را از Pz با چشمان باز ثبت کردیم، آرتیفکت مربوط به حرکات چشم و عضله باید به حداقل برسد.

اگر بخواهیم با چشمان باز ثبت بگیریم از مراجع بخواهید، که به پایین نگاه کند یا به یک جسم خاص در اتاق خیره شود. از مراجع بخواهید از حرکت چشم خودداری کند.

این نکته را به خاطر بسپارید که نسبت تتا به بتای هنجار در تمامی نواحی شکمی مغز از جمله قطب‌های پیشانی کمتر است.

به کمک نیاز دارید ؟

بخش فروش

به کمک نیاز دارید ؟

بخش پشتیبانی