آرشیو کارگاها

کارگاه نوروفیدبک

کارگاه نوروفیدبک

موسسه ی پرتو دانش برگزار می کند: کارگاه حضوری و عملی نوروفیدبک در تهران همراه با ارائه ی مدرک معتبر زمان برگزاری: ۱۳ و ۱۴

ادامه مطلب