موسسه پرتودانش برگزار می کند کارگاه نوروفیدبک مقدماتی  نوروفیدبک پیشرفته  نقشه مغزی (QEEG) tDCS

اگر کارگاه فعالی برای زمان مورد نظر شما وجود ندارد می توانید برای آگاهی و ثبت نام در کارگاه های بعدی موسسه بین الملی پرتو دانش فرم زیر را تکمیل بفرمایید

درخواست کارگاه

نام(Required)
انتخاب کنید(Required)
آیا شما دارای دستگاه در حوزه علوم اعصاب هستید ؟(Required)