logo
موسسه پرتودانش برگزار می کند کارگاه نوروفیدبک مقدماتی  نوروفیدبک پیشرفته  نقشه مغزی (QEEG) tDCS

اگر کارگاه فعالی برای زمان مورد نظر شما وجود ندارد می توانید برای آگاهی و ثبت نام در کارگاه های بعدی موسسه بین الملی پرتو دانش فرم زیر را تکمیل بفرمایید

درخواست کارگاه

نام(Required)
انتخاب کنید(Required)
آیا شما دارای دستگاه در حوزه علوم اعصاب هستید ؟(Required)

به کمک نیاز دارید ؟

بخش فروش

به کمک نیاز دارید ؟

بخش پشتیبانی